VAATA JÄRELE: Mõttevahetus idavirumaalastele: mida saan mina teha rohelisema maakonna heaks?

19. aprillil 2022 toimus järjekordne e-mõttevahetus idavirumaalastele, kus heideti ühine pilk Ida-Virumaa roheplaani (nii taastuvenergeetika kui ka ringmajanduse osa) tegevustele ning otsiti neid kohti ja tegevusi, kus igaüks saaks käed külge panna, mõnd tegevust eest vedada või pakkuda koostööd näiteks vallale või naabrile.

Inspiratsiooniks kuulati Kood/Jõhvi kogukonnajuhi Kadi Läätse kogemust uuendusliku kooli loomisel Ida-Virumaal. Selle üle, mida tuleb teha, et maakonna roheplaan teoks saaks, millised peavad olema esimesed sammud ja millised on ootused erinevatele osapooltele, arutlesid Märt Helmja Energiaühistust, Marek Sammul TÜ Narva Kolledžist ja Kristi Klaas Riigikantseleist. Ivan Sergejev rahandusministeeriumist tutvustas võimalusi kohalike algatuste rahastamiseks. Ida-Virumaa kliimanoorte eestvedaja (PwP Liit MTÜ) Julia Politševa rääkis Ida-Virumaa noorte kliimakogu näitel, kuidas esialgu võimatuna ja abstraktsena näivast algatusest võivad saada alguse olulised muudatused. Õhtut aitas juhtida Siim Vahtrus.

Üritusel oli sünkroontõlge.

Üritust korraldasid Cleantech Estonia ja Eestimaa Looduse Fond. Roheplaani koostamist rahastasid Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI), Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Taastuvenergeetika ja energiatõhususe ettepanekute terviktekstiga saab tutvuda SIIN (eesti keeles) ja SIIN (vene keeles).

Ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekutega saab tutvuda SIIN (eesti keeles). Venekeelne versioon on valmimisel!

Lisaks vaata: kliimadialoog.ee/roheplaan

Ida-Virumaa roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud on kaante vahel

Ida-Viru roheplaani (plaan G) ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekute koosloomeprotsess ja selle tulemusena sündinud ettepanekud on saanud kaante vahele. Siinne raport annab ülevaate Ida-Viru roheplaani (plaan G) ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekute koosloomeprotsessist ja selle tulemustest. Ettepanekud lähevad sisendiks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule maakondliku arengustrateegia loomiseks.

Täpsemalt annab raport ülevaate sellest, kuidas ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud koostati, millist sisendit on toimunud üritusel ja töötubades koosloomes loodud ning nende ettepanekute mõjude analüüsist.

TUTVU ETTEPANEKUTEGA

Tervele protsessile oli seatud kaks peamist eesmärki: 

 • selgitada koosloomes välja eesmärgid ja tegevused(sh meetmed) üleminekul rohelisele majandusele, keskendudes ring-, bio- ja sinimajandusele. 
 • analüüsida sündinud meetmete ettepanekuid, et hinnata nende tõhusust, teostatavust ja mõju. Pakkuda välja võimalik tegevuskava roheplaani ettepanekute elluviimiseks.

Kokkuvõttes aitab protsessi jooksul loodu koostada Ida-Virumaa roheplaani, mis on omakorda osa laiemast maakonna arengustrateegiast ning millest võiks ainest saada ka õiglast üleminekut juhtiv territoriaalse ülemineku kava.

Lisaks neile ettepanekutele on juba valminud taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud, millega on soovi korral võimalik tutvuda siin või kliimadialoog.ee/roheplaan.

Ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud koostati projekti “Koosloomeprotsess Ida-Virumaa roheplaani (plaan G) ring-, bio- ja sinimajanduse osa koostamiseks” raames Cleantech Estonia ning Eestimaa Looduse Fondi tellimusel. Elluviijad: Martin A. Noorkõiv, Meri L. Külm, Kaisa Jõgeva, Mati Mõtte. Projekti juhtis DD sihtasutuse all tegutsev DD StratLab (DDS) ning hetkeolukorda ja ettepanekute mõjusid hindas TÜ Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE). Rahastas maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Idavirulasi kutsutakse tutvuma maakonna roheplaani võimalustega

Homme, 19. aprillil kell 18 on Ida-Virumaa elanikud, ettevõtjad, eestvedajad ja teised huvilised oodatud Ida-Virumaa roheplaani veebiarutelule. Sündmusel antakse ülevaade valmivast maakonna roheplaanist ning saab kaasa mõelda igaühe rollile plaani teoks tegemisel. Vene keeles / На русском

Registreerumine SIIN. Üritus toimub zoomis, lingi saadame registreerunutele vahetult enne üritust. Üritusel on sünkroontõlge.

“Oleme ka varem mitmel korral koos maakonnas tegutsejatega roheplaani ideid paremaks sättinud ning arutanud, kas ning kuidas oleks võimalik neid teoks teha. Homne veebiarutelu tugineb roheplaani jõudvatele lõplikele tegevustele, mis on sündinud erinevate huvirühmade, sh kohalike elanike, ühisloomes. Tegemist on viimase aruteluga enne roheplaani n-ö lukku löömist. Seega on see kindlasti hea võimalus Ida-Viru maakonna keskkonnast ja tulevikust huvituvatel inimestel kokku tulla ning mõelda, kas ja mida igaüks plaanist ära teha saaks. Väga on oodatud kohalikud omavalitsused, kelle roll ja tugi roheplaani elluviimisel on möödapääsmatu,” innustab Eestimaa Looduse Fondi kliimaekspert Piret Väinsalu kohalikke osalema.

Ida-Virumaa roheplaanist loe lisa kliimadialoog.ee/roheplaan

Sündmusel saavad sõna mitmed inspireerivad kõnelejad. Näiteks jagab Kood/Jõhvi kogukonnajuht Kadi Lääts oma kogemust uuendusliku kooli loomisel Ida-Virumaal. Roheplaani sisu ja elluviimise üle arutlevad näiteks Märt Helmja Energiaühistust, Marek Sammul TÜ Narva Kolledžist, Kristi Klaas Riigikantseleist. Ivan Sergejev rahandusministeeriumist tutvustab võimalusi kohalike algatuste rahastamiseks. Ida-Virumaa kliimanoorte eestvedaja (PwP Liit MTÜ) Julia Politševa innustab Ida-Virumaa noorte kliimakogu näitel uskuma, et esialgu võimatuna ja abstraktsena näivast algatusest võivad saada alguse olulised muudatused.

 PÄEVAKAVA:

 • 18.00 – 18.15 Sissejuhatus ja roheplaani koostamise tutvustus
 • 18.15 – 18.30 Maakonna värske ettevõtluskogemus: uuendusliku kooli loomine. Kadi Lääts, Kood/Jõhvi kogukonnajuht
 • 18.30 – 19.00 Kuidas maakonna roheplaan teoks teha? Arutlevad Märt Helmja Energiaühistust, Marek Sammul TÜ Narva Kolledžist, Kristi Klaas Riigikantseleist ja teised.
 • 19.00 – 19.10 Ivan Sergejev rahandusministeeriumist tutvustab võimalusi kohalike algatuste rahastamiseks.
 • 19.10 – 19.25 Julia Politševa, maakonna kliimanoorte eestvedaja (PwP Liit MTÜ) kogemuslugu sellest, kuidas esialgu võimatuna ja abstraktsena näivast võivad alguse saada olulised muudatused / Ida-Virumaa noorte kliimakogu näitel.
 • 19.25 – 19.40 Ühine ajurünnak maakonna ettevõtmistest rohepöörde hoogustamiseks
 • 19.40 – 19.45 Kokkuvõte ja mis edasi saab?

Ida-Virumaa roheplaan aitab kaasa ettevõtlikkuse ning rohemajandusele keskenduvate töökohtade arvu suurenemisele maakonnas. Ühtlasi toetab plaan näiteks põlevkivitööstuse saaste vähenemist, puhtamat elu- ja looduskeskkonda, rohevaldkonna teadmiste kasvu elanike seas, aga ka energiasäästu, hoonete energiatõhusust ja energiaühistute teket.

Jooksev info üritusest on jälgitav ka Facebookis.

Ida-Virumaa roheplaani koostamist veavad eest Eestimaa Looduse Fond ja MTÜ Cleantech ForEst (Cleantech Estonia). Plaani valmimisele on kahe aasta jooksul kaasa aidanud ligi 100 inimest ja 60 organisatsiooni. Maakonna roheplaani lõplikku valmimist on oodata lähikuudel ning sellest saab Ida-Viru maakonna 2021-2035 arengustrateegia lisa. Plaani koostamist on toetanud Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI), Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Rohkem infot: Kadri Piho, kadri@cleantechestonia.ee, telefon: 5552 5923

KUTSE 19.04: Mida saan mina teha rohelisema Ida-Virumaa heaks? Mõttevahetus kohalikele elanikele

Vene keeles allpool / на русском ниже:

Ootame Ida-Virumaa elanikke, ettevõtjaid ja eestvedajaid mõttevahetusele Ida-Virumaa tuleviku üle Mõttevahetus idavirumaalastele: mida saan mina teha rohelisema maakonna heaks? 19. aprillil kl 18.00-19.45

Kahe aasta jooksul on kokku ligi 100 inimest, sh kohalikud elanikud, panustanud, et valmiks plaan, mille järgi liikudes Ida-Virumaa rohelisemaks muutuks. See plaan on Ida-Viru roheplaan – heidame plaani tegevustele ühise pilgu ning otsime neid kohti ja tegevusi, kus igaüks saaks käed külge panna, mõnd tegevust eest vedada või pakkuda koostööd näiteks vallale või naabrile.

Kas mõtleksid pigem päikesepargi loomisele või tunned, et saaksid oma oskuste ja teadmistega panustada hoopis maakonna uue kuvandi kujundamisse? Kas oleksid valmis paati hüppama, kui sõbrad kutsuvad looma paranduskeldrit – kohta, kus iga sinu kodukoha elanik saab katki läinud asju parandada? 

Kõrvale saame kuulata Kood/Jõhvi kogukonnajuhi Kadi Läätse kogemust uuendusliku kooli loomisel Ida-Virumaal. Selle üle, mida tuleb teha, et maakonna roheplaan teoks saaks, millised peavad olema esimesed sammud ja millised on ootused erinevatele osapooltele, arutlevad Märt Helmja Energiaühistust, Marek Sammul TÜ Narva Kolledžist ja teised. Ivan Sergejev rahandusministeeriumist tutvustab võimalusi kohalike algatuste rahastamiseks. Ida-Virumaa kliimanoorte eestvedaja (PwP Liit MTÜ) Julia Politševa räägib Ida-Virumaa noorte kliimakogu näitel, kuidas esialgu võimatuna ja abstraktsena näivast algatusest võivad saada alguse olulised muudatused. Õhtut aitab juhtida Siim Vahtrus.

Tule osale, et koguda mõtteid, kuidas just Sina saaksid panustada selleks, et roheplaan jõuaks paberilt tegudeks! 

Palume osalemisest teada anda registreerimisvormil hiljemalt 18. aprillil 2022. Üritus toimub zoomis, lingi saadame registreerunutele vahetult enne üritust. Üritusel on sünkroontõlge.

Roheplaani sisu on koostatud kahes etapis, kus esimesena valmis 2021. aastal taastuvenergeetika ja energiatõhususe osa ning 2022. aastal ring-, bio- ja sinimajanduse osa. Kokku moodustavad nad Ida-Virumaa roheplaani. Alates 2020. aastast on roheplaani koostamises kaasa rääkinud ligi 100 inimest ja 60 organisatsiooni. Roheplaanist rohkem: kliimadialoog.ee

Varasemad samalaadsed mõttevahetused on toimunud:

 • 24.11.2021 Mõttevahetus: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: ringmajandus (https://fb.me/e/1jznI34UZ)
 • 30.06.2021 Idavirulane, tule mõtle ja räägi kaasa: õiglane üleminek, rohepööre ja Ida-Viru tulevik (https://fb.me/e/Va9WxXtQ)
 • 19.11.2020 Mõttevahetus: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika (https://fb.me/e/1D7uNJh1b)

Üritust korraldavad Cleantech Estonia ja Eestimaa Looduse Fond. Roheplaani koostamist vedasid eest Cleantech ForEst ja Eestimaa Looduse Fond koostöös MTÜ Eesti Rohelise Liikumise, Keskkonnaõiguse Keskuse, DD Stratlabi, Sotsiaalse Innovatsiooni Labori, Balti Uuringute Instituudi ja Tartu Ülikooli Rakendusuuringute Keskusega RAKE.

Roheplaani koostamist rahastasid Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI), Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Rohkem infot: Kadri Piho, kadri@cleantechestonia.ee, telefon: 5552 5923

ПРИГЛАШЕНИЕ: Дискуссия для жителей Ида-Вирумаа: что я могу сделать для более зеленого уезда?

Приглашаем жителей, предпринимателей и лидеров Ида-Вирумаа на дискуссию о будущем уезда под названием «Дискуссия для жителей Ида-Вирумаа: что я могу сделать для более зеленого уезда?». Мероприятие состоится 19 апреля с 18.00 до 19.45.  

В течение двух лет в общей сложности почти 100 человек, в том числе местные жители, внесли свой вклад в появление плана, двигаясь по которому Ида-Вирумаа станет более зеленым регионом. Этот план – зеленый план Ида-Вирумаа. Мы окинем взором запланированные виды деятельности и поищем места и практические шаги, дающие каждому возможность применить свою энергию, возглавить проведение какой-либо деятельности или предложить сотрудничество, например, волости или соседу.

Вы раздумываете о создании солнечного парка или чувствуете, что могли бы применить свои навыки и знания на благо формирования нового образа уезда? Готовы ли вы прыгнуть в лодку, если друзья пригласят вас создать мастерскую по ремонту вещей – места, где каждый житель уезда сможет чинить сломанные вещи?

Мы также сможем услышать об опыте лидера Коод/Йыхви Кади Ляэтс по созданию новаторской школы в Ида-Вирумаа. О том, что нужно сделать, чтобы зеленый план был претворен в жизнь, а также каковы должны быть первые шаги и ожидания к различным сторонам, будут рассуждать Мярт Хелмья из Энергетического товарищества, Марек Саммул из Нарвского колледжа ТУ и Кристи Клаас из Государственной канцелярии. Иван Сергеев из Министерства финансов представит возможности финансирования местных инициатив. Юлия Поличева, лидер молодежного климатического движения Ида-Вирумаа (PwP Liit MTÜ) расскажет на примере молодежного климатического собрания в Ида-Вирумаа, как инициатива, которая казалась в начале невозможной и абстрактной, может дать старт важным переменам. Ведущий вечера Сийм Вахтрус.

Участвуйте, чтобы получить идеи, как именно Вы можете внести свой вклад в то, чтобы зеленый план воплотился в реальную жизнь!

Просим сообщить о своем участии в регистрационной форме до 18 апреля 2022 года включительно. Мероприятие состоится в zoom, ссылку на мероприятие мы пришлем незамедлительно после регистрации. Мероприятие пройдет с синхронным переводом на русский язык.

Содержание зеленого плана составлено в два этапа. Сначала в 2021 году была завершена часть по возобновляемой энергетике и энергоэффективности, а в 2022 году – часть по циркулярной, био- и синей экономике. Вместе эти части образуют единый зеленый план. Начиная с 2020 года в составлении зеленого плана участвовало почти сто человек и 60 организаций. Подробнее о зеленом плане: kliimadialoog.ee/roheplaan.

Подобные дискуссии, прошедшие ранее:

 • 24.11.2021 Дискуссия: ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности для местных жителей – циркулярная экономика (https://fb.me/e/1jznI34UZ)
 • 30.06.2021 Житель Ида-Вирумаа, приди и выскажись: справедливый переход, зеленый поворот и будущее Ида-Вирумаа (https://fb.me/e/Va9WxXtQ)
 • 19.11.2020 Дискуссия: Ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности для местных жителей – энергоэффективность и возобновляемая энергетика (https://fb.me/e/1D7uNJh1b)

Организаторы мероприятия: Cleantech Estonia и Эстонский фонд природы. Составлением зеленого плана руководили Cleantech ForEst и Эстонский фонд природы совместно с НКО Эстонское зеленое движение, Центром экологического права,  DD Stratlabi, Лабораторией социальных новшеств, Институтом Балтийских Исследований и Центром прикладных исследований Тартуского Университета RAKE.

Составление зеленого плана профинансировали Европейская климатическая инициатива (EUKI), Механизм поддержки реализации уездных стратегий развития, Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа. 

Дополнительная информация: Кадри Пихо, kadri@cleantechestonia.ee, телефон: 5552 5923