Õiglane üleminek

Õiglane üleminek (Just Transition) taastuvenergiale tähendab, et sellest puudutatud inimestele on tagatud õiglane sissetulek ja inimväärne elu. Eestis räägime õiglasest üleminekust peaasjalikult Ida-Viru piirkonnas põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud tööliste ja sellest mõjutatud kogukondade jaoks.

Väljakutse, kuidas minna ennekõike söekaevandamiselt üle taastuvatele lahendustele, puudutab üle maailma mitmeid riike. Euroopas kaevandatakse sütt 12 riigis (nt Poola, Tšehhi, Slovakkia, Saksamaa jm) kokku 41 regioonis ning see annab töökohti ligikaudu 240 000 inimesele. Samas on Euroopa Liit otsustanud oluliselt vähendada oma süsinikuheidet, sh söeelektrijaamadest tulenevat emissiooni. Söe üha väiksem kasutus on viinud üle Euroopa paljude kaevanduste sulgemiseni.

2017. a kutsus Euroopa Komisjon ellu koostööplatvormi Coal Regions in Transition, mille raames vahetatakse infot ja kogemusi, ent viiakse ellu ka projekte – 2019. a seisuga on pilootprojektid käimas 14 regioonis üle Euroopa. Nende hulgas on näiteks endistesse söekaevandustesse geotermaal- ja hüdroenergiajaamade rajamine, andmekeskuste loomine, kohalike energiaühistute moodustamine, turismi- ja põllumajanduse arendamine.

Üleminekuprojektidele on võimalik saada Euroopa Liidu asutustelt nõustamist või ka rahastust. Näiteks EL suurimale söepiirkonnale Sileesiale eraldati regionaalse rakenduskava raames 120 miljonit eurot, et toetada piirkonnas erinevaid projekte ja valmistada endisi kaevandamisalasid ette uuteks investeeringuteks.

Loe õiglase ülemineku kohta lähemalt:

Euroopa Komisjoni veebileht Coal Regions in Transition: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-transition

Bankwatchi Just Transitioni teemaline infovärav: https://bankwatch.org/just-transition

Analüüse ja uuringuid õiglase ülemineku teemal: www.kliimadialoog.ee/analuusid

29. mail 2019 toimunud ümarlaua “Ida-Virumaa õiglase ülemineku võimalused” kokkuvõte leiad SIIT! Vaata samuti ümarlauaks koostatud õiglase ülemineku ja Ida-Virumaa tasutainfo leht