Ümarlaud

Ümarlaud “Ida-Virumaa õiglase ülemineku võimalused” toimus 29. mail 2019

Päeva kokkuvõtted leiad SIIT!
Venekeelse tõlke kokkuvõttest leiad siit!


Taustainfot õiglase ülemineku ja Ida-Virumaa kohta leiab SIIT!

————-

Päevakava

9:00 – 9:30 Kogunemine, hommikukohv
9:30 – 10:00 Sissejuhatus ja käsitletavate teemade tausta avamine
10:00 – 10:30 Tutvustusring ja põlevkivisektori kokkutõmbumisega kaasnevate riskide kaardistus
10:30 – 11:00 Andreas Piwek “Õiglaseks üleminekuks leitud lahendused Ruhris” (inglise keeles)
11:00 – 12.00 I grupiarutelu “Lahendused üleminekuks Ida-Virumaal”
12:00 – 12:45 Lõuna
12:45 – 13:15 Andreas Piwek “Õiglane üleminek samm-sammult Ruhri piirkonna näitel” (inglise keeles!)
13:15 – 14.15 II grupiarutelu “Kuidas võiks Eestis õiglase ülemineku plaani välja töötada ja milline peaks olema erinevate osapoolte roll?”
14:15 – 14:30 Päeva kokkuvõte ja edasised sammud
14.30-15.00 Vaba mõttevahetus kohvi ja suupistetega

Ida-Virumaa õiglase ülemineku kontekstis

Hiljuti valminud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 näeb ette põlevkivienergeetika kui suurima majandusharu jätkumist Ida-Virumaal. Ühest majandusharust sõltuvuse vähendamiseks jätkatakse tegevusi ka maakonna majanduskeskkonna mitmekesistamiseks. Strateegia kohaselt loob põlevkivisektori väliste tööstusinvesteeringute ja teenindussektori osakaalu kasv, väikeettevõtluse areng ning uute ja nutikate lahenduste kasutamine täiendavad võimalused ettevõtluse arengus.  Lisaks on riik vastu võtnud Ida-Virumaa programmi, mille eesmärk on Ida-Virumaa majanduse elavdamine ja piirkonna elukeskkonna atraktiivsuse suurendamine, nooremaealiste väljavoolu pidurdamine ning läbi piirkonna eelisarendamise mahajäämuse vähendamine teistest Eesti piirkondades

Samal ajal on Ida-Virumaa üleminek põlevkivitööstuselt säästvamatele majandusharudele oluline kliimamuutuste pidurdamise kiire vajaduse tõttu. Seda nõuavad ka sõlmitud kliimakokkulepped ja ELis võetud kohustused. Läbimõeldud üleminek aitab leevendada põlevkivitööstusega kaasnevat probleemistikku, nagu kaevandamise vähenev efektiivsus, toodangu konkurentsivõime ja töökohtade vähenemine.  Mitmetes maailma riikides on ülemineku korraldamiseks kasutatud õiglase ülemineku (Just Transition) raamistikku. See võimaldab üleminekut nii, et sellest puudutatud inimestele on tagatud õiglane sissetulek ja inimväärne elu. Eestis mõtleme selle all peaasjalikult Ida-Viru piirkonnas põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud töölisi ja sellest mõjutatud kogukondasid.

Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus plaanivad korraldada 2019-2020 kolm ümarlauda Ida-Virumaa õiglase ülemineku teemal. Esimene ümarlaud keskendub sellele, mis on õiglane üleminek (Just Transition), millised on ülemineku riskid ja nende maandamisvõimalused. Ümarlaudadele kutsume erinevate valdkondade ja sektorite esindajaid. Lisaks ümarlaudadele tellime Ida-Virumaa ülemineku võimaluste kohta analüüsi, mis peaks valmima 2020. aasta alguses. Samuti soodustame muudel viisidel dialoogi eri osapooltega (kohtumised, intervjuud, avalikud üritused).


Rohkem infot:

Piret Väinsalu
Kliimaprojekti koordinaator
SA Eestimaa Looduse Fond
piret@elfond.ee
Telefon 58 120 287

Ümarlauda korraldavad keskkonnaühendused Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus ning Eesti Roheline Liikumine. Sündmust toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI) projekti “Kliimamuutus ja Eesti energeetika tulevik” raames.

%d bloggers like this: