Ida-Viru roheplaani ümarlaud

Ida-Viru maakonna arengustrateegia aastateks 2019-2030+ täpsustamiseks ja täiendamiseks ning Õiglase Ülemineku Mehhanismi meetmete kasutusele võtmiseks on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit otsustanud koostada:

– maakonna äriplaani investeeringute kaasamiseks ja ettevõtluse arendamiseks (Plaan B),
– kava maakonnas tekkivate süsinikuheitmete kasutamiseks (Plaan C) ja
– maakonna roheplaani taastuvenergia, ring-, bio- ja sinimajanduse arenguks (Plaan G). 

Ümarlaua eesmärk oli koondada huvipoolte esialgne visioon, kuidas minna edasi plaan G koostamisega. Ümarlauda modereeris Siim Vahtrus

Miniettekannetega esinesid valdkonna eksperdid. Esitlustega on võimalik tutvuda klikates päevakavas ettekande nimele. Esitluste salvestusi saab vaadata nii eesti keeles kui ka vene keeles.

Ümarlaual osalesid erinevate osapoolte esindajad: kohalikud omavalitsused, ametiühingud, keskkonna- ja kodanikeühendused, ministeeriumid ja teised riigiasutused, kohalikud arenguasutused, ettevõtted. Visioon on koondatud rühmaaruteludel kirja pandud mõtete põhjal ning läbi arutatud suures ringis, loe lähemalt siit

PÄEVAKAVA

09:00 – 09:30 Kogunemine

09:30 – 09:50 Sissejuhatus
Osalejatega tutvumine
Lühietteasted kliimaneutraalsuse saavutamisestLauri Tammiste, SEI-Tallinn, ja kohalikest plaanidest – Hardi Murula Ida-Viru Omavalitsuste Liit

09:50 – 10:30 Taastuvenergeetika
Sissejuhatus Eesti ja Ida-Virumaa hetkeseisust, arengueelistest ja -eeldustest. Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koda
Arutelu gruppides

10:30 – 10:40 Sirutuspaus

10:40 – 11:20 Ringmajandus
Sissejuhatus ringmajandusest. Markus Vihma, ringmajanduse ekspert
Arutelu gruppides

11:20-12:00 Rohe- ja sinimajandus
Sissejuhatus rohemajandusest. Madis Tilga, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõunik keskkonna, energia, kliima ja biomajanduse valdkondades
Arutelu gruppides

12:00 – 13:00 Lõuna

13:00 – 13:40 Tulemuste tutvustamine suures ringis, ühisosa leidmine.

Varem on õiglase ülemineku teemal toimunud kaks ümarlauda:
04.12.2019 Kukrusel Ida-Virumaa õiglase ülemineku rahastamisvõimalused
29.05.2019 Kiviõlis Ida-Virumaa õiglase ülemineku võimalused


Rohkem infot:
Piret Väinsalu
SA Eestimaa Looduse Fond
piret@elfond.ee
Telefon 58 120 287

Ümarlaudasid korraldavad keskkonnaühendused Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus ning Eesti Roheline Liikumine. Toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI) projekti “Kliimamuutus ja Eesti energeetika tulevik” raames ja Euroopa Liidu LIFE programm projekti “LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action” raames.

BMU_2018_supported_DTP_CMYK_en

 

Приглашаем Вас на два мероприятия, связанные со справедливым переходом в Ида-Вирумаа 15 и 20 мая. Мероприятия пройдут на эстонском и английском языках с синхронным переводом на русский язык.

Виртуальный круглый стол состоится 20 мая с 09:30 до 13:45.

Для составления и дополнения региональной стратегии развития Ида-Вирумаа 2019-2030+ гг., а также принятии мер для Механизма Справедливого Перехода, Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа решил составить:

–   бизнес-план по привлечению инвестиций и развития предпринимательства (План В),
–   план по использованию возникающих в регионе выбросов CO2 (План С) и
– зеленый план по развитию возобновляемой энергии, экономики замкнутого цикла, биоэкономики и безотходной экономики (или синей экономики) (План G).

Цель круглого стола в том, чтобы объединить первоначальные пожелания и взгляды различных групп интересов о том, как вместе составить план G.  

С небольшими докладами выступят эксперты. В программе предусмотрены перерывы на обед. С программой можно ознакомиться здесь.

Мероприятия состоятся на платформе Zoom, ссылка на участие будет выслана всем зарегистрировавшимся на эл.почту перед началом мероприятия. Просим зарегистрироваться ЗДЕСЬ до 19 мая включительно.

Оба мероприятия будет модерировать Сийм Вахтрус.

Организаторы: гражданские объединения Эстонский фонд природы, Центр природного права и Эстонское зеленое движение. Мероприятие поддерживается в рамках  проекта «Климатические изменения и будущее эстонской энергетики» Европейской климатической инициативы (EUKI) и в рамках программы «LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action» Европейского союза .

PS. Если вы желаете присоединиться к инфорассылке справедливого перехода, просим сообщить об этом по адресу madis@roheline.ee.

Дополнительная информация:

Пирет Вяйнсалу
ЦУ Эстонский фонд природы
piret@elfond.ee
Телефон: 58 120 287

BMU_2018_supported_DTP_CMYK_en
%d bloggers like this: