Õiglase ülemineku kaasamisteemaline veebiseminar

Õiglase ülemineku kaasamisteemaline veebiseminar toimus 15. mail kell 09:30-12:30.

Mitmed õiglase ülemineku analüüsid toovad välja, et edukas kaasamine on üleminekuprotsessi võtmetegur. Vaatleme virtuaalses töötoas Slovakkia näitel, kuidas võiks toimuda edukas huvigruppide kaasamine õiglase ülemineku kava koostamisel. Arutlesime osalejatega, kuidas saada kava koostamisel kõik huvirühmad võrdsel määral kaasa rääkima. 

Kogemusi jagasid Alojz Vlčko, Prievidza linnapea, kes algatas õiglase ülemineku kava koostamise protsessi Slovakkia Ülem-Nitra piirkonnas, Lenka Ilcikova CEE Bankwatchist ning Ondrej Seban konsultatsiooniettevõttest PricewaterhouseCoopers, kes aitas sealset kava kokku panna ning ühildada kohalike ja riigi tasandi plaane.

Esitlustega on võimalik tutvuda, klikates ettekande pealkirjale päevakavas. Esitluste salvestusi saab vaadata nii inglise keeles kui ka vene keeles.

Päevakava:

09:00 – 09:30 Kogunemine
09:30 – 09:50 Sissejuhatus, osalejatega tutvumine
09:50–10:00 Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava koostamisestKaire Luht, Rahandusministeerium
10:00-10:15 Ettekanne: väljakutsed õiglase ülemineku kava koostamisel SlovakkiasLenka Ilcikova, Bankwatch (inglise keeles, tõlge eesti ja vene keelde)
10:15-10:35 I Rühmaarutelu: väljakutsetest seoses kaasamise ja huvide väljaselgitamisega Eestis.
10:35-10:55 Ettekanne: Kuidas motiveeriti ja saadi huvirühmi kaasa rääkima Slovakkias? Alojz Vlčko, Prievidza linnapea abi (inglise keeles, tõlge eesti ja vene keelde)
10:55-11:15 II Rühmaarutelu: kuidas motiveerida ja saada kõik olulised huvirühmad kaasa rääkima? 
11:15-11:30 Paus
11:30-11:55 Ettekanne: Kuidas disainiti kaasarääkimise võimalusi Slovakkias, milliseid võtteid selleks kasutati, mis aitas erinevaid huvisid tasakaalustada ja omavahel sobitada? Ondrej Seban, PWC. (inglise keeles, tõlge eesti ja vene keelde)
11:55-12:20 III Rühmaarutelu: Mis on osapoolte peamised ootused kava koostamise protsessile?
12:20-12.30 Päeva kokkuvõte, lõppsõnad

Üritus toimus Zoom keskkonnas ja seda modereeris Siim Vahtrus. Pakkusime tõlget nii inglise-eesti kui eesti/inglise-vene keele suunal.

Rohkem infot: 
Piret Väinsalu
SA Eestimaa Looduse Fond
piret@elfond.ee 
Telefon 58 120 287

Üritust korraldasid keskkonnaühendused Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus ning Eesti Roheline Liikumine. Toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI) projekti “Kliimamuutus ja Eesti energeetika tulevik” raames ja Euroopa Liidu LIFE programm projekti “LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action” raames. 

BMU_2018_supported_DTP_CMYK_en

Приглашаем Вас на два мероприятия, связанные со справедливым переходом в Ида-Вирумаа 15 и 20 мая. Мероприятия пройдут на эстонском и английском языках с синхронным переводом на русский язык.

Приглашающий к дискуссии на тему справедливого перехода вебинар состоится 15 мая с 09:00 до 13:30.

Многочисленные исследования на тему справедливого перехода показывают, что ключевым элементом является вовлечение в переходный процесс общественности. В виртуальном пространстве мы на примере Словакии рассмотрим, как может происходить результативное вовлечение различных групп по интересам в составление плана справедливого перехода. Мы также обсудим, как при составлении плана предоставить всем группам по интересам равные возможности для высказывания.

Опытом поделятся Katarína Macháčková, мэр Прьевидза, которая инициировала процесс составления плана справедливого перехода в Словакии в области Юлем-Нитра, а также Ondrej Seban из консультирующего предприятия PricewaterhouseCoopers, который помог составить данный план и объединить общественные и государственные взгляды.

Мероприятия состоятся на платформе Zoom, ссылка на участие будет выслана всем зарегистрировавшимся на эл.почту перед началом мероприятия. Просим зарегистрироваться ЗДЕСЬ до 14 мая включительно.

Оба мероприятия будет модерировать Сийм Вахтрус.

Организаторы: гражданские объединения Эстонский фонд природы, Центр природного права и Эстонское зеленое движение. Мероприятие поддерживается в рамках  проекта «Климатические изменения и будущее эстонской энергетики» Европейской климатической инициативы (EUKI) и в рамках программы «LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action» Европейского союза .

PS. Если вы желаете присоединиться к инфорассылке справедливого перехода, просим сообщить об этом по адресу madis@roheline.ee.

Дополнительная информация:

Пирет Вяйнсалу
ЦУ Эстонский фонд природы
piret@elfond.ee
Телефон: 58 120 287

BMU_2018_supported_DTP_CMYK_en
Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on life-_unify-logo.jpg
%d bloggers like this: